รายชื่อมัสยิดที่ดำเนินการบันทึกข้อมูล ระบบบัญชี เรียบร้อยแล้ว
ลำดับที่ ทะเบียนมัสยิดที่ ชื่อมัสยิด
1 44 บ้านห้วยลึก
2 92 บ้านโล๊ะบาหรา
3 21 บ้านนานอก
4 191 อะห์ลิตตักวา
5 67 มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
6 48 บ้านน้ำร้อน
7 72 บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
8 149 ดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)
9 20 บ้านคลองยวน
10 127 แหลมทองพัฒนาวังหิน
11 158 อันวารุดดีน
12 46 บ้านคลองปิ้ง
13 177 บ้านทุ่งโต๊ะหยุม
14 98 บ้านคลองโตนด
15 168 นูรุลเอี๊ยะซาน-บ้านท่าคลอง
16 97 บ้านนาหัวนอน
17 79 บ้านกลาง(บ้านทุ่ง)
18 99 บ้านเกาะปอ
19 60 สามัคคีมัสยิด
20 37 บ้านหลังสอด
21 54 บ้านหลังดาด้า
22 43 บ้านท่ามะพร้าว
23 159 นูรุ้ลอีหม่าน(บ้านโคกแค)
24 39 บ้านคลองไคร
25 66 บ้านนาออก
26 14 มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)
27 87 บ้านแหลมกรวด
28 130 นูรุ้ลอีบาดะห์(คลองประสงค์)
29 12 มะขามทอง
30 101 ทรายขาว
31 119 นูหรนฮีดาย๊ะห์(บ้านคลองหิน)
32 172 นูรู้ลยามาอ่ะ
33 180 ดารุ้ลเอี๊ยะซาน
34 42 บ้านนาคลองพน
35 35 บ้านโล๊ะใหญ่
36 181 ดารุสสลาม (พรุตรีด)
37 110 บ้านท่ายาง
38 194 รอชีดาตุลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน)
39 138 บ้านคลองโตบ (ญันนาตุ้ลฮาซานะห์)
40 3 บ้านแหลมป่อง
41 153 นูหรุนอิสลาม(ตลิ่งชัน)
42 69 บ้านแหลมโพธิ์
43 150 ดารุลอามาล
44 56 บั๊วะ (บ้านเกาะปู)
45 68 บ้านคลองแรด
46 76 มุสลิมสามัคคี
47 131 บ้านเกาะฮั่ง
48 135 บ้านหลังเกาะ
49 118 ดารุ้ลฮูดา
50 41 บ้านคลองขนาน
51 129 พัฒนาอิสลามท่าพรุ
52 144 บ้านห้วยน้ำขาวใหญ่
53 112 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
54 63 บ้านคลองโขง
55 18 บ้านคลองหมาก
56 74 ส้ออีฮี้น(บ้านทุ่งคา)
57 200 อัลมูบาร็อก
58 8 บ้านคลองจิหลาด
59 143 ห้วยน้ำขาวนุ้ย
60 82 บ้านทรายขาว
61 4 บ้านไหนหนัง
62 0 บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน)
63 192 มาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
64 2 บ้านทุ่ง
65 27 ดาริลอามาน(บ้านควนโอ)
66 25 บ้านอ่าวลึกน้อย
67 24 บ้านบากัน
68 189 นูรุ้ลฮูดาห์
69 40 บ้านทุ่งครก
70 148 นูรุลฮูดา(ห้วยน้าขาว)
71 53 บ้านคลองเขม้า
72 34 บ้านคลองนิน
73 107 ห้าดาหรนอยู่มูอ๊ะ
74 59 บ้านโละดูหยง
75 170 บ้านทุ่งพัฒนา
76 36 บ้านร่าหมาด
77 26 บ้านเหนือคลอง
78 140 นูรุ้ลยันนะห์(เขาค้อม)
79 196 กลางตำบลคลองพน
80 57 มุสลิม(บ้านศรีรายา)
81 33 บ้านเจ๊ะหลี
82 6 บ้านหว่างคลอง
83 31 บ้านคลองย่าหนัด
84 147 บ้านทุ่งล้อ
85 50 นู้รุลซอละฮุ บ้านเขาตั้ง
86 102 ด้าริลมูฮาญีรีน
87 166 บ้านทับควาย
88 162 บ้านคลองกรวด
89 100 บ้านสมพรพรุกม
90 123 อัดฎีนุนฮูดา
91 156 อิสลาอุลมุสลีมีน
92 152 นูรุ้ลฮีดายะห์(ควนใต้)