สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 96
มัสยิดอัลมูวาฮีดีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรฯ: 
Menu
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
สัปปุรุษในเขต
สัปปุรุษนอกเขต
การเข้ารับอิสลาม
การย้ายเข้า
การเสียชีวิต
การย้ายออก
การจำหน่ายออก
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ผู้กำพร้า
ผู้พิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ:
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษนอกเขต ทั้งหมดจำนวน 9 คน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เพศ
1  ด.ญ.ปวันรัตน์  xxxxxxxxxx หญิง
2  น.ส.นงนุช  xxxxxxxxxx หญิง
3  น.ส.แววดาว  xxxxxxxxxx หญิง
4  นางบุสหรอ  xxxxxxxxxx หญิง
5  นายกิตติวัฒน์  xxxxxxxxxx ชาย
6  นายณรงค์ศักดิ์  xxxxxxxxxx ชาย
7  นายนรินทร์  xxxxxxxxxx ชาย
8  นายประทีป  xxxxxxxxxx ชาย
9  นายปราโมทย์  xxxxxxxxxx ชาย

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th