สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 1
มัสยิดบ้านจำปาสระ
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย: เขาเทียมป่า  ตำบล: เขาทอง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 086-282628
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
           เรียน     นายทะเบียนประจำมัสยิด ช่วยดูแลระบบข้อมูลมัสยิดให้เป็นปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะข้อมูลทั่วไปให้เรียบร้อย
                      รูปคณะกรรมมัสยิด


                                   นายเดช    ช่างเรือ
                                (นายทะเบียนกอจ.กระบี่
                                    28/ก.ค/59
บ้านจำปาสระ
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายชีระ   มุคุระ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายชีระ มุคุระ นายมงคล ธรรมศรี ลาออก
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0818924159 เบอร์โทรศัพท์: 
เลขานุการ คณะกรรมการ
สมพร เอ็มยุเด็น
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอรรถพร อ้อนบุตร
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
เกษม ใจตรง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสัญทัศ หิมมา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายเปน เขาทอง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุธา สาระภี
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายไพรัช มุคุระ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายณรงค์ มุคุระ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายมาเหร็น ขนแดง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายกมล บำรุง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายเกษม บำรุง
ประสานงานทั่วไป
นายชนินทร์ เริงสมุทร

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th