สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 46
มัสยิดบ้านคลองปิ้ง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
                                                        ประวัติมัสยิดบ้านคลองปิ้งโดยสังเขป
           บ้านคลองปิ้งตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ในเขตตำบลคลองพน   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ ในปัจจุบัน
บ้านคลองปิ้งเริ่มสร้างตัวเป็นชุมชนเล็กๆมากว่า ๑๕๐  ปีที่ผ่านมาโดยที่ยังไม่มีโรงเรียนหรือมัสยิดการศึกษาจะต้องไปศึกษาที่วัดคลองพนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชนนี้ประมาณ ๔  กิโลเมตรการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันต่างก็ทำกันที่บ้านของตัวเอง ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจในวันศุกร์ (ละหมาดญามาอะห์) ผู้ที่เข้าเกณฑ์การละหมาดจะต้องไปรวมตัวปฏิบัติที่มัสยิดบ้านนา ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่มีความเจริญกว่าตอนนั้นอยู่ในการปกครองในส่วนท้องถิ่นโดย “ขุนเที่ยว” ต่อมาสัปบุรุษในชุมชนคลองปิ้งเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงได้สร้างมัสยิดขี้นมาเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติสาสนกิจ
           มัสยิดบ้านคลองปิ้งก่อตั้งขึ้นมาประมาณปี พุทธศักราช ๒๔๘๕  โดยนายอาเส็ม  หมั่นมาและพรรคพวกใกล้ๆชุมชนในสมัยนั้น โดยใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและบูรณาการให้เป็นที่ศึกษามีการจัดการสอนเรียนไปด้วยซึ่งเป็นทั้งมัสยิดและโรงเรียนในหลังเดียวกันโดยมีนายอาเส็มเป็นอีหม่ามและนายสงวน  ไชยศรีเป็นผู้สอนให้ความรู้ ต่อมามัสยิดบ้านคลองปิ้งได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่  ๒  เดือนมิถุนายน  ๒๔๙๔  ในสมัยอีหม่ามฮาหมี  สามารถ  ต่อมาในปี พุทธศักราช  ๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านคลองปิ้งได้แยกตัวไปสร้างใหม่ในที่ดินที่บริจาคโดยนายเส้ง  นับทอง  ส่วนอาคารมัสยิดหลังจากนั้นไม่นานได้ย้ายสถานที่มาสร้างที่ใจกลางชุมชนใหม่ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๐๕   โดยสถานที่เดิมได้เปลี่ยนมาเป็นสุสาน (กุโบร์) จนถึงปัจจุบัน มัสยิดบ้านคลองปิ้งมีความเป็นมาที่ยาวนานผลัดเปลี่ยนการบริหารโดยอีหม่ามต่างๆมากว่า ๗ ท่าน  ๙  สมัย และยังคงใช้ปฏิบัติศาสนกิจถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในการบริหารโดยการนำของอีหม่ามวิรัช  ควนใต้ และคณะ
บ้านคลองปิ้ง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสมศักดิ์ ทำเผือก นายวิรัช ควนใต้ นายมูสา ชาวเกาะ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสมศักดิ์ ทำเผือก นายวิรัช ควนใต้ นายมูสา ชาวเกาะ
เบอร์โทรศัพท์: 0810879809 เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายประสิทธิ์   หมั่นมา นายมูสา   ชาวเกาะ นายเกษม  กาดำ นายสมนึก  สะโตง
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายประสิทธิ์ หมั่นมา
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมูสา ชาวเกาะ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายเกษม กาดำ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมนึก สะโตง
นายสุบิน   เกกินะ นายหนบ   ช่างรอบ นายอ้าหลี    หมั่นมา นายม่าแอ  ควนใต้
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุบิน เกกินะ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายหนบ ช่างรอบ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอ้าหลี หมั่นมา
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายม่าแอ ควนใต้
นายสว่าง   หมั่นมา นายสมศักดิ์  ทำเผือก นายก้อเฉม   จงรักษ์ นายอัน   สั่นสะท้าน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสว่าง หมั่นมา
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมศักดิ์ ทำเผือก
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายก้อเฉม จงรักษ์
ประสานงานทั่วไป
นายอัน สั่นสะท้าน

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th