สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 51
มัสยิดบ้านไสโป๊ะ
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เหนือคลอง  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0899729764
ข้อมูลทั่วไป
บ้านไสโป๊ะ
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายร่าหมาน  ไหมดำ นายสมพร  มูลกุล นายวิชัย  เชาว์ช่าง
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายร่าหมาน ไหมดำ นายสมพร มูลกุล นายวิชัย เชาว์ช่าง
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0899729764 เบอร์โทรศัพท์: 
นายบ่าวนุ้ย  อุสาห์มัน นายบุญเกิด  ช่วยรอด นายโหยบ จเรนิวาส นายบุญเกิด  ช่วยรอด
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายบ่าวนุ้ย อุสาห์มัน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายบุญเกิด ช่วยรอด
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายโหยบ จเรนิวาส
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายบุญเกิด ช่วยรอด
นายหลงหยาบ มูลกุล นายโหยบ  จเรนิวาส นายสมปอง พ่อค้า นายสัมฤทธิ์ มูลกุล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายหลงหยาบ มูลกุล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายโหยบ จเรนิวาส
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมปอง พ่อค้า
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสัมฤทธิ์ มูลกุล
นายสมศักดิ์  กายี นายประคอง  อุสาห์มัน นายสราบ สะสม นายสน  ผิวดี
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมศักดิ์ กายี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายประคอง อุสาห์มัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสราบ สะสม
ประสานงานทั่วไป
นายสน ผิวดี

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th