สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 72
มัสยิดบ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนกระบี่---เขาทอง  ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 089~467522
ข้อมูลทั่วไป
บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุรศักดิ์ สืบเหตุ นายสามารถ ดำดี นายอุดม สืบเหตุ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสุรศักดิ์ สืบเหตุ นายสามารถ ดำดี นายอุดม สืบเหตุ
เบอร์โทรศัพท์: 0870862271 เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายสงวน สายนุ้ย นายไชยยุทธ  ดำดี นายด้าเรด  บุญชู นายสมาน. จางแสง
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสงวน สายนุ้ย
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายไชยยุทธ ดำดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายด้าเรด บุญชู
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมาน. จางแสง
นายอิสมาแอน  สาระวารี นายสนัด เริงสมุทร์ นายสุรชัย ช่างเรือ นายโผน ศรีหมุ่น
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอิสมาแอน สาระวารี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสนัด เริงสมุทร์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุรชัย ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายโผน ศรีหมุ่น
นายมงคล  เริงสมุทร์ นายสมชาย  ละงู นายปรเมศร์  ช่างเรือ นายเกษม มาตะผล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายมงคล เริงสมุทร์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมชาย ละงู
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายปรเมศร์ ช่างเรือ
ประสานงานทั่วไป
นายเกษม มาตะผล

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th