สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 83
มัสยิดนูรุ้ลยากีน(คลองกำ)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองประสงค์  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
นูรุ้ลยากีน(คลองกำ)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุรศักดิ์  สท้าน นายเส หม้อน้ำร้อน นายหร้อหีม มาดชาย
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสุรศักดิ์ สท้าน นายเส หม้อน้ำร้อน นายหร้อหีม มาดชาย
เบอร์โทรศัพท์: 0895877199 เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย หลงเศษ ลูกเล็ก
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย อ้าหลี บุตรฤทธ์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย ไพรจิตร สร้วงเจริญ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมพงย์ อ้นบุตร
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย ฮารูญ กิ่งเล็ก
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย วิวัตน์ เรืองทอง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย เผือม แก้วปรุง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย ประดิษฐ์ คลองรั้ว
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย หร่อหมาน รักข้อง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอ้าหลี กุลหมาด
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย สมหมาย กิ่งเล็ก
ประสานงานทั่วไป
นาย มูฮำมะอัชอารี หะยีนิตร

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th