สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 132
มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์(หินลับ)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะฮ์  หม่บ้านหินลับโดย ย่อ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่มาของคำว่า หมู่บ้านหินลับ คือ ในสมัยก่อนมีโคลงช้างมาลับงา กับหินในคลองทางทิศตะวันตกของมัสยิด จึงใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน ว่า หมู่บ้านหินลับ จนถึงปัจจุบัน      เดิมทีบริเวณแห่งที่ดินแห่งนี้เคยเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่าชุกชุม      ในปี พ.ศ.2499   นาย ยะโกบ เงินเจริญ นาย ยูโซ๊บ   เงินเจริญ   นาย เหม สตามัน   นาย มูฮำหมัด  เจ๊ะมูล     นาย มะมิง   เงินจริญ   และ นาย สมาน  มาเล็ก        ได้เข้ามาอาศัยอยู่และถางถอนป่าเพื่อทำการเกษตร  ซึ่งในสมัยนั้นใครสามารถถางถอนได้เท่าไหร่ ก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั้น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ก็ได้ยกครอบครัวมาอยู่ด้วยด้วยกัน  ในขณะเดียวกันไข้ป่าก็เริ่มระบาดและยากต่อการรักษา  เพราะในสมัยนั้นหมอหายาก  ใครพอจะรู้ว่าต้นไม้ในป่าต้นไดเป็นสมุนไพรก็ไปเอามาต้ม ดื่ม และชโลมหัวและเช็ดตัวมันก็พอทุเลา และก็หายไป   มีหลายครั้งหลายคราวที่พวกเราที่นี้ ต้องกินหัวมันจิ้มพริกกับเกลือ  บางครั้งก็กินข้าวเปล่าๆบางครั้งไม่มีข้าวก็ต้องกินหัวมันและหัวเผือกตามแต่จะหาได้                                                 ปี พ.ศ.2501  ได้มีนายนุฮ์ นายลัม  นายเลาะห์ และนายหรีม  วงศ์แดง  มาอาศัยอีก 4ครอบครัว        ปีพ.ศ. 2504  ก็มีนายเลาะ  ดีสลาม นายหยา ดีสลาม และคุณครูฮัจยี  ตอฮา บาการี   ได้ย้ายมาจาก ห้วยนาง โดยผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนได้ช่วยกันแบ่งที่ดินให้คนละนิดละหน่อยตามแต่ความสามารถ  ในช่วงนั้นเราต้องไปละหมาดถึง มัสยิดคลองหิน  ต่อมาโต๊ะครูฮัจญี  ตอฮา  บาการี  ก็ได้เรียกประชุมปรึกษาหารือว่าจะสร้างมัสยิดขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อที่จะใช้ละหมาด  แต่ก็ไม่สามารถหาเงินมาจ้างวานในการเลื่อยไม้สร้างมัสยิด  ดังนั้นได้หาไม้กลมขนาดเล็กๆทำคื่อและช่วงบน และใช้ไม้ไผ่ทำเป็นพื้น เพื่อจะใช้ในการละหมาด มัสยิดจึงเสร็จสมบูรณ์  ต่อมาไม่นานมัสยิดก็ได้ชำรุดและพังทลายลงในที่สุด คุณครู ฮัจยี ตอฮาก็ได้ให้ความเห็นในการปลูกสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาแทน โดยจะสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคาสังกะสี  โดยเก็บเงินจากครอบครัวๆละ100 บาท โดยเก็บเป็นรายอาทิตย์ อาทิตย์ล่ะ 10 บาท โดยท่านเองได้ออก 3000 บาท ในช่วงแรก  ดังนั้นจึงได้จ้างช่างมาทำการเลื่อยไม้  และช่วงที่สอง ก็เก็บอีกครอบครัวละ 100 บาท โดยท่านเองได้ออก 1,500 บาทเศษ  และมัสยิดหลังที่สอง ก็ได้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาต่อมา       พ.ศ. 2535 มัสยิดหลังที่สองก็ได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา คณะกรรมการมัสยิดก็ได้มีมติให้สร้างมัสยิดขึ้นหลังใหม่ในปี 2536  โดยเก็บจากสัปบุรุษของมัสยิดได้งบประมาณ100,000 บาท และได้เรี่ยไรจากหมู่บ้านใกล้เคียง บ้านหนองถ้ำและบ้านป่างามได้เป็นจำนวนเงิน 1,908 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 101,908 บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นได้ครึ่งหนึ่ง เงินจำนวนนี้ก็หมดไป ทางคณะกรรมการมัสยิดจึงได้จัดทำบัตรการกุศลเพื่อแจกจ่ายไปยังผู้มีจิตรศรัทธา ในกรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช ไปจนถึง สุไหงโกลก รวมเป็นงินที่ได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตรศรัทธา 287,474 บาท รวมเงินในการสร้างมัสยิดทั้งหมด 389,382บาท 
พ.ศ.2539 ได้ต่อเติมครัว และกันสาดเป็นเงิน 30,000 บาทเศษมัสยิดหลังดังกล่าว(หลังปัจจุบัน)ก็ได้แล้วเสร็จและได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดเป็นทางการ  ตามทะเบียนเลขที่ 132 ชื่อว่า มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์(บ้านหินลับ) หมู่ 3 ต.คลองหิน อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110
**********************************************************************************
นูรุ้ลฮีดายะห์(หินลับ)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอิศรา ดิสลาม นายยุทธนา บาการี นายพงษ์ธร วงศ์แดง
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอิศรา ดิสลาม นายยุทธนา บาการี นายพงษ์ธร วงศ์แดง
เบอร์โทรศัพท์: 0843084556 เบอร์โทรศัพท์: 093-782200 เบอร์โทรศัพท์: 087-386359
นายสมชาย  วงศ์แดง นายธีระศักดิ์  ศรีรัฐ นายชัยวุุฒิ  วงศ์แดง นายสมชาย  มาเล็ก
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสมชาย วงศ์แดง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายธีระศักดิ์ ศรีรัฐ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายชัยวุุฒิ วงศ์แดง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมชาย มาเล็ก
นายปรีชา  มาเล็ก นายอ้าสัน  เงินเจริญ นายกรีชา อิตตกี นายศราวุฒิ  กวมทรัพย์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายปรีชา มาเล็ก
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอ้าสัน เงินเจริญ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายกรีชา อิตตกี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายศราวุฒิ กวมทรัพย์
นายชัยวุฒิ  เงินเจริญ นายจำนันท์  มาเล็ก นายอนุรักษ์  วงศ์แดง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมนึก สตามัน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายชัยวุฒิ เงินเจริญ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายจำนันท์ มาเล็ก
ประสานงานทั่วไป
นายอนุรักษ์ วงศ์แดง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th