สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 154
มัสยิดนูรุ้ลมุตตากีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
นูรุ้ลมุตตากีน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายชัยวัฒน์ คลองแค นายชำนาญ ยุทธกาศ นายอับดุลล้อ เหมพิทักษ์
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายชัยวัฒน์ คลองแค นายชำนาญ ยุทธกาศ นายอับดุลล้อ เหมพิทักษ์
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายหาญวิฑูรย์  สมบูรณ์ นายมนตรี นายาว นายดลหร้อหมาน ลิลา นายยงยุทธ  โอราวัฒ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายหาญวิฑูรย์ สมบูรณ์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมนตรี นายาว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายดลหร้อหมาน ลิลา
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายยงยุทธ โอราวัฒ
นายตอผา  ราชนิยม นายสุกศรี  ศรีสะอาด นายหล่ำหลี ยุทธกาศ นายอ๊ะหมัด ลิลา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายตอผา ราชนิยม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุกศรี ศรีสะอาด
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายหล่ำหลี ยุทธกาศ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอ๊ะหมัด ลิลา
นายเจ๊ะมะกาด รัตนพงศ์ นายตอเฝก ราชนิยม นายฉลอง  ท่องเที่ยว นายหีม  นิยมเดชา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายเจ๊ะมะกาด รัตนพงศ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายตอเฝก ราชนิยม
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายฉลอง ท่องเที่ยว
ประสานงานทั่วไป
นายหีม นิยมเดชา

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th