สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 162
มัสยิดบ้านคลองกรวด
ที่ตั้ง หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เขาทอง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดบ้านคลองกรวดได้รับบริจาคที่ดินจากนางสูรี เขาทองจำนวนครึ่งไร่ ชาวบ้านได้ร่วมทุนกันซื้อเพิ่มอีกครึ่งไร่รวมเป็น1ไร่ นายแอ จิตรประไพร่วมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างมัสยิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2539 เมื่อสร้างสัมยิดเสร็จชาวบ้านได้มีมติแต่งตั้งนายแอ จิตรประไพให้ดำรงตำแหน่งอีหม่าม ต่อมาปี พ.ศ. 2542 นายแอ(อีหม่าม)ได้ย้ายครอบครัวออกจากบ้านคลองกรวดไปอาศัยที่อื่น นายด้าเรช ชูกูลได้ทำการขอทะเบียนเลขที่มัสยิด และนายด้าเรช ชูกูล ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้เป็นอีหม่ามแทนนายแอ จิตประไพ ต่อมาในปีพ.ศ....มีปัญหาเรื่องที่ดินมัสยิดขึ้นนายด้าเรชชูกูล(อีหม่าม)ได้วากัฟที่ดินของตนเองจำนวน1ไร่เพื่อให้สร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นห่างจากที่เดิมประมาณ 300เมตรซึ่งมัสยิดหลังปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิจริยธรรมปัตตานีและชาวบ้านร่วมกันสมทบทุนเมื่อสร้างมัสยิดเสร็จทางมูลนิธิให้ชื่อว่ามัสยิดอบูบากัรอัลซิดดิก(รด)ซึ่งมัสยิดบ้านคลองกรวดมีอีหม่ามมาบริหารมัสยิดดังนี้

     1. นายแอ  จิตรประไพ           ปี พ.ศ. 2539 - 2542
     2. นายด้าเรช  ชูกูล               ปี พ.ศ. 2542 - 2546
     3. นายสายันต์  ประทาน         ปี พ.ศ. 2557 - 2558
     4. นายสมศักดิ์  หาญกล้า       ปี พ.ศ. 2559 - ปัจุบัน

บ้านคลองกรวด
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายวรวุฒิ อีดเกิด นายสมศักดิื หาญกล้า นายสมัน บุตรเหม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายวรวุฒิ อีดเกิด นายสมศักดิื หาญกล้า นายสมัน บุตรเหม
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0848415224 เบอร์โทรศัพท์: 
นายสมพร กูลหลัง นายดำรง กูลจิ นายอดุลย์ สร้อยสน นายจรินทร์ ตั้งมั่น
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสมพร กูลหลัง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายดำรง กูลจิ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอดุลย์ สร้อยสน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายจรินทร์ ตั้งมั่น
นายพิทักษ์ ทำศรี นายสุมน หวังจิต นายปรีชา เริงสมุทร นายมงคล ขยันกิจ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายพิทักษ์ ทำศรี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุมน หวังจิต
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายปรีชา เริงสมุทร
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายมงคล ขยันกิจ
นายสุทิน เหล่ชาย นายอดุลย์ วันศุกร์ นายสมปอง แดงกุล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสุทิน เหล่ชาย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอดุลย์ วันศุกร์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมปอง แดงกุล
ประสานงานทั่วไป
นายหล๊ะ เพชรรักษ์

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th