สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 185
มัสยิดนูรุ้ลมุสตากีล(ช่องไม้ดำ)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81500  เบอร์โทรฯ: 0862846700
ข้อมูลทั่วไป
นูรุ้ลมุสตากีล(ช่องไม้ดำ)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายวาเยะ แบะซู นายเจะอูมา สาและ มาสาตา
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายวาเยะ แบะซู นายเจะอูมา สาและ มาสาตา
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0862846700 เบอร์โทรศัพท์: 
ศักดา ซือรี สตอผา อาแว มะลาเย็ง สาเมาะ จเร อิสลาม
เลขานุการ คณะกรรมการ
ศักดา ซือรี
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
สตอผา อาแว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
มะลาเย็ง สาเมาะ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
จเร อิสลาม
อารง ยะโกะ มะยาซิง ดอเลาะ ซอและ ซามะ มะยาเต็ง สีมายอ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
อารง ยะโกะ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
มะยาซิง ดอเลาะ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ซอและ ซามะ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
มะยาเต็ง สีมายอ
มะลี อาแว อาลยะ ซามะ มะอีซอ มาแฮ มะยากี มะลี
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
มะลี อาแว
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
อาลยะ ซามะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
มะอีซอ มาแฮ
ประสานงานทั่วไป
มะยากี มะลี

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th