สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 0
มัสยิดดารุลฮีดายะห์ (รอจดทะเบียน)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 11  ถนน/ตรอก/ซอย: คลองพน - ท่ามะพร้าว  ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0847468194
ข้อมูลทั่วไป
ดารุลฮีดายะห์ (รอจดทะเบียน)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุขสันติ ไทรบุรี
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายบำรุง สำหนาว นายสุขสันติ ไทรบุรี นายต่อฮาด จงรักษ์
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายอิสมาแอน สูทอก นายอะโหยม บุญมาก นายส้าหมีด สำหนาว นายมณี ทำเผือก
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอิสมาแอน สูทอก
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอะโหยม บุญมาก
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายส้าหมีด สำหนาว
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายมณี ทำเผือก
นายหมาดหนาบ สูทอก นายสฤษดิ์ ผลเงาะ นายหมาดหนอด สูทอก
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายหมาดหนาบ สูทอก
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสฤษดิ์ ผลเงาะ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายหมาดหนอด สูทอก
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายปราโมทย์ ทำเผือก
นายอ้าสัน ผลเงาะ นายระบิน ขาวแขก นายปรีดา สูทอก นายอรุณ ทำเผือก
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอ้าสัน ผลเงาะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายระบิน ขาวแขก
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายปรีดา สูทอก
ประสานงานทั่วไป
นายอรุณ ทำเผือก

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th