สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลมัสยิดฯ
อ.เมือง
ต.ปากน้ำ [2]
ต.กระบี่น้อย [8]
ต.กระบี่ใหญ่ [1]
ต.เขาคราม [8]
ต.เขาทอง [8]
ต.ทับปริก [0]
ต.ไสไทย [9]
ต.อ่าวนาง [6]
ต.หนองทะเล [10]
ต.คลองประสงค์ [5]
อ.เขาพนม
ต.เขาพนม [0]
ต.เขาดิน [0]
ต.สินปุน [0]
ต.พรุเตียว [0]
ต.หน้าเขา [1]
ต.โคกหาร [0]
อ.เกาะลันตา
ต.เกาะลันตาใหญ่ [9]
ต.เกาะลันตาน้อย [8]
ต.เกาะกลาง [11]
ต.คลองยาง [9]
ต.ศาลาด่าน [5]
อ.คลองท่อม
ต.คลองท่อมใต้ [2]
ต.คลองท่อมเหนือ [1]
ต.คลองพน [13]
ต.ทรายขาว [10]
ต.ห้วยน้ำขาว [12]
ต.พรุดินนา [0]
ต.เพหลา [1]
อ.อ่าวลึก
ต.อ่าวลึกใต้ [1]
ต.อ่าวลึกเหนือ [1]
ต.แหลมสัก [4]
ต.นาเหนือ [0]
ต.คลองหิน [10]
ต.อ่าวลึกน้อย [8]
ต.เขาใหญ่ [0]
ต.คลองยาง [0]
ต.บ้านกลาง [5]
อ.ปลายพระยา
ต.ปลายพระยา [0]
ต.เขาเขน [0]
ต.เขาต่อ [0]
ต.คีรีวง [0]
อ.ลำทับ
ต.ลำทับ [0]
ต.ดินอุดม [1]
ต.ทุ่งไทรทอง [0]
ต.ดินแดง [0]
อ.เหนือคลอง
ต.เหนือคลอง [6]
ต.เกาะศรีบอยา [7]
ต.คลองขนาน [8]
ต.คลองเขม้า [5]
ต.โคกยาง [0]
ต.ตลิ่งชัน [9]
ต.ปกาสัย [1]
ต.ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 113,201 คน
อำเภอ: คลองท่อม จำนวน 27,996 คน
อำเภอ:
ตำบล: คลองพน จำนวน 10,469 คน
ตำบล:
ทะเบียน
มัสยิดที่
มัสยิด หมู่ ครอบครัว ชาย หญิง สัปปุรุษ (รวม)
0 มัสยิดกลางเทศบาลตำบลคลองพน 0 50  103  61  164 
0 ดารุลฮีดายะห์ (รอจดทะเบียน) 11 72  200  180  380 
39 บ้านคลองไคร 10 450  1,083  957  2,040 
40 บ้านทุ่งครก 11 160  371  373  744 
42 บ้านนาคลองพน 3 237  497  471  968 
43 บ้านท่ามะพร้าว 9 304  700  670  1,370 
46 บ้านคลองปิ้ง 4 294  686  587  1,273 
115 พัฒนาอิสลาม 3 95  201  209  410 
120 บ้านทุ่งยอ 12 193  505  445  950 
121 คลองหยีเร๊ะพัฒนา 13 144  344  282  626 
122 มุสลิมพัฒนา 6 117  250  242  492 
139 บ้านมูสา 5 121  297  250  547 
171 บ้านห้วยจำปูน 11 96  256  249  505 
รวม 2,333  5,493  4,976  10,469 
แสดงทะเบียนข้อมูลทั้งหมด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th