สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษนอกเขต ทั้งหมดจำนวน 2,367 คน
อำเภอ:
ทะเบียน
มัสยิดที่
มัสยิด สถานที่ตั้ง จำนวน
ครอบครัว
จำนวน
สัปปุรุษ(คน)
หมู่ ตำบล อำเภอ
0 ดารุลฮีดายะห์ (รอจดทะเบียน) 11 คลองพน คลองท่อม 33 
0 บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน) 3 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
0 อัสซอหาบะห์ (ปากหรา) 5 ตลิ่งชัน เหนือคลอง
0 อิซลาฮุดดีน 1 แหลมสัก อ่าวลึก
4 บ้านไหนหนัง 3 เขาคราม เมือง 13  44 
5 บ้านหนองทะเล 1 หนองทะเล เมือง
8 บ้านคลองจิหลาด 3 ไสไทย เมือง 43  153 
14 มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง) 2 อ่าวนาง เมือง
16 บ้านตลิ่งชัน 2 ตลิ่งชัน เหนือคลอง
17 บ้านควน 1 คลองขนาน เหนือคลอง
18 บ้านคลองหมาก 3 คลองขนาน เหนือคลอง 16  26 
22 บ้านอ่าวน้ำเมา 5 ไสไทย เมือง 32 
23 บ้านน้ำจาน 2 กระบี่น้อย เมือง 12  31 
31 บ้านคลองย่าหนัด 4 เกาะกลาง เกาะลันตา
36 บ้านร่าหมาด 2 เกาะกลาง เกาะลันตา 13  41 
37 บ้านหลังสอด 1 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
38 บ้านคลองยาง 2 คลองยาง เกาะลันตา 12  48 
39 บ้านคลองไคร 10 คลองพน คลองท่อม 21  21 
40 บ้านทุ่งครก 11 คลองพน คลองท่อม
42 บ้านนาคลองพน 3 คลองพน คลองท่อม 51  198 
43 บ้านท่ามะพร้าว 9 คลองพน คลองท่อม 11  31 
44 บ้านห้วยลึก 1 ทรายขาว คลองท่อม
46 บ้านคลองปิ้ง 4 คลองพน คลองท่อม 34 
47 บ้านห้วยน้ำขาว 1 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม 17 
48 บ้านน้ำร้อน 7 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
50 นู้รุลซอละฮุ บ้านเขาตั้ง 8 กระบี่น้อย เมือง
52 บ้านเหนือคลอง 2 เหนือคลอง เหนือคลอง
57 มุสลิม(บ้านศรีรายา) 2 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 25 
60 สามัคคีมัสยิด 2 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 14  47 
65 บ้านหนองหลุมพอ 4 คลองหิน อ่าวลึก
69 บ้านแหลมโพธิ์ 6 ไสไทย เมือง
70 บ้านคลองหิน 7 ไสไทย เมือง 46  88 
76 มุสลิมสามัคคี 1 คลองยาง เกาะลันตา 12 
78 บ้านทุ่ง 1 เมือง 14 
85 บ้านพรุเพ็ง 6 เหนือคลอง เหนือคลอง 13 
88 บ้านเขางาม 1 บ้านกลาง อ่าวลึก
90 นูรุ้ลอิสลาม(อ่าวลึกน้อย) 1 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
92 บ้านโล๊ะบาหรา 3 ศาลาด่าน เกาะลันตา 27  47 
93 ซอลาฮุดดีน นาวง 1 คลองเขม้า เหนือคลอง
96 อัลมูวาฮีดีน 4 อ่าวนาง เมือง
97 บ้านนาหัวนอน 4 ไสไทย เมือง 20  92 
99 บ้านเกาะปอ 4 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
101 ทรายขาว 6 อ่าวนาง เมือง
103 บ้านนาเกาะไทร 9 ปกาสัย เหนือคลอง 20  30 
107 ห้าดาหรนอยู่มูอ๊ะ 6 ไสไทย เมือง
115 พัฒนาอิสลาม 3 คลองพน คลองท่อม
116 นูรุ้ลยาดีด(บ้านคลองไครใต้) 3 เขาคราม เมือง
118 ดารุ้ลฮูดา 4 ตลิ่งชัน เหนือคลอง
123 อัดฎีนุนฮูดา 2 บ้านกลาง อ่าวลึก
125 บ้านบ่อท่อ 6 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th