สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
ทะเบียนข้อมูล: การเสียชีวิต ทั้งหมดจำนวน 961 คน
อำเภอ:
ทะเบียน
มัสยิดที่
มัสยิด สถานที่ตั้ง จำนวน
ครอบครัว
จำนวน
สัปปุรุษ(คน)
หมู่ ตำบล อำเภอ
0 อัลมูญาฮีดีน 6 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
2 บ้านทุ่ง 1 เขาคราม เมือง 11  11 
3 บ้านแหลมป่อง 3 หนองทะเล เมือง
4 บ้านไหนหนัง 3 เขาคราม เมือง
6 บ้านหว่างคลอง 4 กระบี่น้อย เมือง
8 บ้านคลองจิหลาด 3 ไสไทย เมือง
11 บ้านคลองหวายเล็ก 6 คลองขนาน เหนือคลอง 10 
15 บ้านไร่ใหญ่ 1 เหนือคลอง เหนือคลอง 16  17 
16 บ้านตลิ่งชัน 2 ตลิ่งชัน เหนือคลอง
17 บ้านควน 1 คลองขนาน เหนือคลอง 14  14 
18 บ้านคลองหมาก 3 คลองขนาน เหนือคลอง
20 บ้านคลองยวน 3 ตลิ่งชัน เหนือคลอง 21  23 
21 บ้านนานอก 11 กระบี่น้อย เมือง
23 บ้านน้ำจาน 2 กระบี่น้อย เมือง 15  17 
25 บ้านอ่าวลึกน้อย 3 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
26 บ้านเหนือคลอง 2 บ้านกลาง อ่าวลึก
27 ดาริลอามาน(บ้านควนโอ) 5 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
28 บ้านนบใหม่ 4 คลองหิน อ่าวลึก
31 บ้านคลองย่าหนัด 4 เกาะกลาง เกาะลันตา
32 บ้านปากคลอง 3 เกาะกลาง เกาะลันตา
33 บ้านเจ๊ะหลี 3 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
35 บ้านโล๊ะใหญ่ 4 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 13  15 
36 บ้านร่าหมาด 2 เกาะกลาง เกาะลันตา 12  12 
37 บ้านหลังสอด 1 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 20  20 
38 บ้านคลองยาง 2 คลองยาง เกาะลันตา
39 บ้านคลองไคร 10 คลองพน คลองท่อม 32  35 
40 บ้านทุ่งครก 11 คลองพน คลองท่อม
41 บ้านคลองขนาน 3 คลองท่อมใต้ คลองท่อม 17  17 
42 บ้านนาคลองพน 3 คลองพน คลองท่อม 18  19 
43 บ้านท่ามะพร้าว 9 คลองพน คลองท่อม 18  18 
44 บ้านห้วยลึก 1 ทรายขาว คลองท่อม 67  77 
45 บ้านบ่อม่วง (บ้านตก) 4 ทรายขาว คลองท่อม
46 บ้านคลองปิ้ง 4 คลองพน คลองท่อม 12  14 
47 บ้านห้วยน้ำขาว 1 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
49 บ้านทุ่งเสม็ด 2 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
50 นู้รุลซอละฮุ บ้านเขาตั้ง 8 กระบี่น้อย เมือง 14  15 
53 บ้านคลองเขม้า 4 คลองเขม้า เหนือคลอง
55 เกาะนกคอม 6 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
56 บั๊วะ (บ้านเกาะปู) 2 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
57 มุสลิม(บ้านศรีรายา) 2 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 19  22 
59 บ้านโละดูหยง 5 ศาลาด่าน เกาะลันตา
60 สามัคคีมัสยิด 2 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 10  10 
62 บ้านร่าปู 1 เกาะกลาง เกาะลันตา 17  17 
63 บ้านคลองโขง 2 ศาลาด่าน เกาะลันตา
64 บ้านควนต่อ 3 คลองเขม้า เหนือคลอง
66 บ้านนาออก 6 เหนือคลอง เหนือคลอง 11 
67 มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ 2 ไสไทย เมือง
68 บ้านคลองแรด 7 คลองขนาน เหนือคลอง
71 บ้านเกาะพีพี 7 อ่าวนาง เมือง
72 บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ) 1 อ่าวนาง เมือง 19  19 
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th