สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
ทะเบียนข้อมูล: การย้ายออก ทั้งหมดจำนวน 257 คน
อำเภอ:
ทะเบียน
มัสยิดที่
มัสยิด สถานที่ตั้ง จำนวน
ครอบครัว
จำนวน
สัปปุรุษ(คน)
หมู่ ตำบล อำเภอ
4 บ้านไหนหนัง 3 เขาคราม เมือง 21  74 
8 บ้านคลองจิหลาด 3 ไสไทย เมือง
17 บ้านควน 1 คลองขนาน เหนือคลอง
21 บ้านนานอก 11 กระบี่น้อย เมือง
28 บ้านนบใหม่ 4 คลองหิน อ่าวลึก
32 บ้านปากคลอง 3 เกาะกลาง เกาะลันตา
37 บ้านหลังสอด 1 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
38 บ้านคลองยาง 2 คลองยาง เกาะลันตา
41 บ้านคลองขนาน 3 คลองท่อมใต้ คลองท่อม
42 บ้านนาคลองพน 3 คลองพน คลองท่อม 10 
43 บ้านท่ามะพร้าว 9 คลองพน คลองท่อม
45 บ้านบ่อม่วง (บ้านตก) 4 ทรายขาว คลองท่อม
48 บ้านน้ำร้อน 7 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
54 บ้านหลังดาด้า 6 ตลิ่งชัน เหนือคลอง
56 บั๊วะ (บ้านเกาะปู) 2 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
57 มุสลิม(บ้านศรีรายา) 2 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
60 สามัคคีมัสยิด 2 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
66 บ้านนาออก 6 เหนือคลอง เหนือคลอง
69 บ้านแหลมโพธิ์ 6 ไสไทย เมือง
77 ไทยอิสลามสามัคคี(บ้านโคกยูง) 3 คลองยาง เกาะลันตา
79 บ้านกลาง(บ้านทุ่ง) 6 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
81 อามีนันมุสลีมีน 2 คลองยาง เกาะลันตา
82 บ้านทรายขาว 2 ทรายขาว คลองท่อม
84 บ้านควน 8 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
98 บ้านคลองโตนด 5 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 11 
103 บ้านนาเกาะไทร 9 ปกาสัย เหนือคลอง
105 อัลก้อบาตีล (บ้านคลองเตาะ) 1 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
107 ห้าดาหรนอยู่มูอ๊ะ 6 ไสไทย เมือง
115 พัฒนาอิสลาม 3 คลองพน คลองท่อม
119 นูหรนฮีดาย๊ะห์(บ้านคลองหิน) 5 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
123 อัดฎีนุนฮูดา 2 บ้านกลาง อ่าวลึก
125 บ้านบ่อท่อ 6 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
127 แหลมทองพัฒนาวังหิน 6 คลองท่อมใต้ คลองท่อม
129 พัฒนาอิสลามท่าพรุ 5 เขาทอง เมือง
133 อัลอิมรอน 6 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
143 ห้วยน้ำขาวนุ้ย 10 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
145 ดารู้ลเอี๋ยะซาน 4 คลองยาง เกาะลันตา
153 นูหรุนอิสลาม(ตลิ่งชัน) 4 ตลิ่งชัน เหนือคลอง
158 อันวารุดดีน 3 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม 15  43 
170 บ้านทุ่งพัฒนา 3 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
177 บ้านทุ่งโต๊ะหยุม 2 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
181 ดารุสสลาม (พรุตรีด) 5 คลองขนาน เหนือคลอง
201 มัสยิดอิสลาฮุดดีน 9 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม 13 
202 อัตตักวา 3 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th