สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ฯ
ทะเบียนข้อมูล: ผู้พิการ ทั้งหมดจำนวน 156 คน
อำเภอ:
ทะเบียน
มัสยิดที่
มัสยิด สถานที่ตั้ง จำนวน
ครอบครัว
จำนวน
สัปปุรุษ(คน)
หมู่ ตำบล อำเภอ
2 บ้านทุ่ง 1 เขาคราม เมือง
4 บ้านไหนหนัง 3 เขาคราม เมือง
6 บ้านหว่างคลอง 4 กระบี่น้อย เมือง
17 บ้านควน 1 คลองขนาน เหนือคลอง
31 บ้านคลองย่าหนัด 4 เกาะกลาง เกาะลันตา
34 บ้านคลองนิน 6 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
39 บ้านคลองไคร 10 คลองพน คลองท่อม
43 บ้านท่ามะพร้าว 9 คลองพน คลองท่อม
44 บ้านห้วยลึก 1 ทรายขาว คลองท่อม 13 
53 บ้านคลองเขม้า 4 คลองเขม้า เหนือคลอง
56 บั๊วะ (บ้านเกาะปู) 2 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
62 บ้านร่าปู 1 เกาะกลาง เกาะลันตา 11 
68 บ้านคลองแรด 7 คลองขนาน เหนือคลอง
77 ไทยอิสลามสามัคคี(บ้านโคกยูง) 3 คลองยาง เกาะลันตา
79 บ้านกลาง(บ้านทุ่ง) 6 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
92 บ้านโล๊ะบาหรา 3 ศาลาด่าน เกาะลันตา
99 บ้านเกาะปอ 4 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
102 ด้าริลมูฮาญีรีน 4 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
112 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 4 ศาลาด่าน เกาะลันตา
122 มุสลิมพัฒนา 6 คลองพน คลองท่อม
123 อัดฎีนุนฮูดา 2 บ้านกลาง อ่าวลึก
127 แหลมทองพัฒนาวังหิน 6 คลองท่อมใต้ คลองท่อม
130 นูรุ้ลอีบาดะห์(คลองประสงค์) 4 คลองประสงค์ เมือง
136 บ้านเกาะกวาง 3 หนองทะเล เมือง
143 ห้วยน้ำขาวนุ้ย 10 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
145 ดารู้ลเอี๋ยะซาน 4 คลองยาง เกาะลันตา
148 นูรุลฮูดา(ห้วยน้าขาว) 5 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
149 ดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง) 6 เกาะกลาง เกาะลันตา
150 ดารุลอามาล 2 คลองขนาน เหนือคลอง
158 อันวารุดดีน 3 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
166 บ้านทับควาย 2 ทรายขาว คลองท่อม
168 นูรุลเอี๊ยะซาน-บ้านท่าคลอง 9 เกาะกลาง เกาะลันตา
171 บ้านห้วยจำปูน 11 คลองพน คลองท่อม
173 มีฟตาฮุซซอล๊ะฮ์ 4 เกาะกลาง เกาะลันตา
177 บ้านทุ่งโต๊ะหยุม 2 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
194 รอชีดาตุลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน) 4 ดินอุดม ลำทับ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th